Gi et pusterom

Lokal Kreftomsorg Sarpsborg ble stiftet i september 2003. Vi er en ideell stiftelse hvor 100 % av innsamlede midler går til stiftelsens formål. Våre inntekter er basert på bidrag, gaver, donasjoner og sponsorer fra privatpersoner og lokale bedrifter.

Her er noen eksempler på hva vi har bidratt med:

  • Vi har bidratt til kompetanseheving av medarbeidere innen kreftomsorg i samarbeid med Sarpsborg kommune.
  • Vi har i flere omganger støttet Palliativ avdeling ved Helsehuset i Sarpsborg med møbler, utstyr, ipad til utlån etc. med nærmere kr.200.000 til utgangen av 2019. Vi vil fortsette å støtte Palliativ avdeling, alt etter behov og ønsker.
  • Vi har bidratt med pasientreiser til flere som ikke selv har egen økonomi til dette.
  • Cafe Optimisten er en møteplass med faglig og sosialt innhold som holdes regelmessig i lokalene til Baker Jenseg i Sarpsborg.

     

 

Ønsker du å bidra med en gave til vårt arbeid, er vårt kontonummer 1638.11.30316

Vårt VIPPS nr er 545457.

Du kan også støtte oss gjennom «Grasrotandelen», vårt org.nr. er 986 182 683