Om oss

Styret i Lokal Kreftomsorg Sarpsborg består av 4 personer. De fleste har vært med helt fra starten i 2003. Arbeidet i styret er helt på ideell basis, og ingen mottar godtgjørelse eller styrehonorarer. 100 % av inntektene går til vårt arbeid for kreftomsorgen i Sarpsborg.

  • Vi skal kunne gjøre det lille ekstra som ligger utenfor kommunens arbeidsoppgaver og ansvar
  • Stiftelsen samarbeider med helsepersonell i kommunen om å fange opp ulike behov
  • Vi har en samarbeidsavtale med Sarpsborg Kommune
  • Vi kan ta raske avgjørelser om støtte ved akutte behov

Bente Skauge

Bjørn Thorbjørnsen

Rolf Fredriksen

Styrets leder

Roar Antonsen

Bakgrunnen for stiftelsen

Ved Rolf Fredriksen

Den 25. mai 2003 døde min kone av kreft. Gjennom et år fulgte jeg hennes kamp mot kreften og ikke minst systemet i helsevesenet. Det ble etter hvert klart at hennes form for kreft ikke kunne helbredes. Hun sa tidlig klart fra at hun ønsket å dø hjemme, og det fikk hun.

Jeg bestemte meg dagen etter hennes død, for å fokusere på andre i samme situasjon som trenger hjelp til å komme gjennom alt sammen. Like etter begravelsen tok Roar Antonsen kontakt med meg, da han hadde hørt om min ide med å starte en stiftelse. Han var positiv til denne ideen, og ville gjerne være med på å dra dette i gang. Stiftelsens navn ble Lokal Kreftomsorg Sarpsborg, og ble opprettet 30. september 2003.