Tilstedeværelse, samtalepartner, hjelp og omsorg i hverdagen.

Formålet med Lokal Kreftomsorg Sarpsborg er å være støttespiller, samtalepartner, bygge kompetanse og skape sosiale møteplasser som går utover det som normalt er kommunenes oppgaver.

Her er noen eksempler på hva vi kan hjelpe til med:

  • Skape sosiale møteplasser for kreftsyke, pårørende, venner, kollegaer etc.
  • Bistand for tilrettelegging i hjemmet.
  • Pasienttransport etter avtale.
  • Bidra til kursing av helsepersonell for å øke kompetansen innen kreftomsorg.