Stiftelsen Lokal Kreftomsorg Sarpsborg

Lokal Kreftomsorg Sarpsborg ble stiftet i september 2003. Vi er en ideell stiftelse hvor 100 % av innsamlede midler går til stiftelsens formål. Våre inntekter er basert på gaver, donasjoner etc. fra privatpersoner og lokale bedrifter.

Cafe Optimisten

Med Cafe Optimisten ønsker vi å skape en sosial og faglig møteplass for kreftrammede og deres pårørende i Sarpsborg. Vi møtes regelmessig i lokalene til Jenseg Bakeri og Konditori i Kirkegaten 33 i Sarpsborg. 

Møtene blir annonsert i Sarpsborg Arbeiderblad og på våre web og Facebook sider.